Muzeum Historii Żydów Polskich

Zlokalizowanie Muzeum Historii Żydów Polskich właśnie na Muranowie nie jest dziełem przypadku. W tym miejscu przed II wojną światową znajdowało się centrum dzielnicy zamieszkałej przez ludność żydowską, a w jej trakcie, po utworzeniu getta, znajdował się tu budynek będący siedzibą Judenratu. Była to wyznaczona przez władze niemieckie rada getta. Po stłumieniu powstania w getcie Niemcy utworzyli na tym terenie obóz koncentracyjny, znany jako „Gęsiówka”. Jednak miejsce to zapisało się w historii nie tylko ze względu na wydarzenia z okresu wojny. W 1970 roku przed znajdującym się dokładnie naprzeciw dzisiejszego muzeum pomnikiem Bohaterów Getta ukląkł w historycznym geście kanclerz RFN Willi Brandt. Wydarzenie to zostało uznane za symboliczne przeprosiny Niemiec za zbrodnie Holocaustu. Nowoczesne muzeum ma nadać temu miejscu kolejny aspekt – stając się miejscem dialogu ma budować nowe płaszczyzny porozumienia między dwoma tak tragicznie doświadczonymi narodami.
Projekt budynku został wyłoniony w drodze międzynarodowego konkursu. Zwyciężył zespół fińskich architektów – zaprojektowana przez nich bryła kryje w sobie wiele symbolicznych treści. Przez jej jednolitą, szklaną fasadę przebiega potężne pęknięcie mające przywoływać skojarzenia z biblijnym przejściem Izraelitów przez Morze Czerwone. Na szklanych taflach, które pokrywają elewację, widnieją hebrajskie i łacińskie litery, układające się w słowo „Polin”. Po hebrajsku oznacza ono Polskę, ale słowo to można również odczytać jako sformułowanie „tu odpoczniesz”. Niektórzy wierzą, że zostało to uznane za dobry omen przez tułających się po targanej konfliktami religijnymi średniowiecznej Europie Żydów i dlatego zaczęli się oni masowo osiedlać na ziemiach polskich. Były one wyjątkową w skali ówczesnej Europy oazą tolerancji, co sprawiło, że w XVI wieku na obszarze Rzeczypospolitej mieszkało ok. 80% światowej populacji żydowskiej. 
Współczesna architektura budynku idealnie odpowiada zadaniom Muzeum Historii Żydów Polskich, którego celem jest w nowoczesny sposób ukazywać 1000 lat współistnienia narodów polskiego i żydowskiego.

Aktualne wystawy:

"Warszawa, Warsze"
28.03-30.06.2014

 

 

 


Get it on Google Play