Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powołany został w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który był jego pierwszym rektorem. Uczelnia swą siedzibę znalazła w dawnym klasztorze dominikanów obserwantów, przekształconych w czasach zaborów na koszary wojskowe. Prężny rozwój uczelni przerwała niemiecka okupacja. Gmach KUL przemianowano na szpital wojskowy. Część profesorów i studentów wywieziono na roboty przymusowe do Niemiec, część do obozów koncentracyjnych, a część została rozstrzelana.

Uniwersytet w trakcie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie dla swoich studentów. W okresie powojennym także był ostoją wolnej, niezależnej myśli społecznej. Blisko związany z uczelnią był Karol Wojtyła, który kierował Katedrą Etyki na Wydziale Filozofii KUL przez prawie ćwierć wieku. Obecnie uniwersytet posiada 3 kompleksy: Kampus Główny, w skład którego wchodzi zabytkowy Gmach główny, Collegium Joannis Pauli II i Collegium Norvidianum oraz obiekty edukacyjne na Konstantynowie i Majdanie Tatarskim (dzielnice Lublina).

Oprócz edukacji jest Uniwersytet jest ważnym ośrodkiem naukowym, społecznym i kulturalnym Na terenie Starego Gmachu funkcjonuje Muzeum Uniwersyteckie Patronalne KUL oraz Scena Plastyczna Leszka Mądzika.


Get it on Google Play