Furta Wodna, Zamość

Na pozostałości Furty Wodnej natknięto się przypadkowo podczas prac ziemnych prowadzonych w 1978 roku, a kilka lat później zrekonstruowano ją wraz z 30. odcinkami murów kurtyn po obu stronach poterny.

W pierwszym okresie istnienia Zamościa za murami od strony południowej rozciągały się rozlewiska i bagna. W 1836 roku zostały one ostatecznie osuszone, by poprawić warunki zdrowotne w twierdzy. Furta ułatwiała łączność z urządzeniami obronnymi i hydrotechnicznymi zlokalizowanymi na przedpolu.

Obecnie Furta Wodna zamyka ulicę Moranda prowadzącą do Rynku Wielkiego, a  w przeciwnym kierunku prowadzi do Rotundy.


Get it on Google Play