Brama Krakowska, Lublin

Brama Krakowska jest jedną z najbardziej charakterystycznych budowli miasta. Położona przy trakcie prowadzącym do Krakowa była świadkiem setek lat historii Lublina. Została zbudowana po najeździe Tatarów w 1341 roku. Wtedy zapadła decyzja o otoczeniu Lublina murami obronnymi z dwoma bramami. W obecnym wyglądzie Bramy można zaobserwować nawarstwienia różnych stylów architektonicznych. Najstarszy jest ceglany korpus gotycki, do którego przylega XVI-wieczne przedbramie z krenelażem. Część wyższa nakryta jest barokowym hełmem z monogramem króla Stanisława Augusta. Dawniej Brama Krakowska pełniła funkcję czatowni straży pożarnej. Była również wykorzystywana do celów mieszkalnych - dla trębacza, wrotnego oraz dla dyrektora zegara miejskiego. Obecnie znajduję się w niej Muzeum Historii Miasta Lublina. Brama jest również miejscem, w którym spotkać możemy artystów malarzy, kwiaciarki i muzyków.


Get it on Google Play