Buczyna karpacka

Najbardziej rozpowszechniony zespół leśny w Karpatach w przedziale wysokości od 600 m n.p.m do 1150 m n.p.m. Rośnie na glebach brunatnych. Drzewostan tworzą głównie buk i jodła. Gatunkami charakterystycznymi dla tego zespołu są żywiec gruczołowaty i żywokost sercowaty oraz paprotnik kolczysty i Brauna.


Fot. E.Strauchamann – Buczyna karpacka


Get it on Google Play