Budowa geologiczna

Gorce zbudowane są ze skał osadowych: zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Zespół tych skał zalegających na przemian nazywa się fliszem karpackim.


Get it on Google Play