Budowa Geologiczna. Gleba w Gorczańskim Parku Narodowym

Gorce zbudowane są ze skał osadowych: zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Zespół tych skał zalegających naprzemiennie nazywamy fliszem karpackim.

Foto. M.Kurzeja -  Flisz karpacki możemy zaobserwować prawie w każdym gorczańskim potoku


Get it on Google Play