Czarownica

Czarownica to najbardziej znana forma skalna w rezerwacie Skamieniałe Miasto. Według legendy czarownica to kobieta, która złorzeczyła księdzu spieszącemu z komunią do chorego. Inna legenda podaje, że w tym miejscu spotykały się na sabat wiedźmy z całej okolicy. Do skałki najbezpieczniej jest dostać się z parkingu przez kładkę wiszącą nad drogą.


Get it on Google Play