Dawna polana Ceska

Jej obszar można poznać po stosunkowo młodym, jednowiekowym drzewostanie świerkowym. Miejsce to uwiecznił w swoich utworach Władysław Orkan. Na polanie rozpoczyna się akcja noweli „Południe”. Lasy położone na zachodnich zboczach Turbaczyka są miejscem bytowania i terytorium lęgowym puszczyka uralskiego, dużej sowy, której sylwetka wyróżnia się długim ogonem. W tym rejonie często obserwowany jest dzięcioł czarny.

Foto: M.Kosiarski – Puszczyk uralski Puszczyk uralski


Get it on Google Play