Dolnoreglowy bór jodłowo - świerkowy

Zbiorowisko to wykształca się na uboższych glebach regla dolnego. W drzewostanie panują jodła i świerk. Domieszkowo występują buk i jawor. Runo tworzą głównie gatunki związane z glebami kwaśnymi. W warstwie zielnej boru jodłowo-świerkowego spotkamy zimozieloną paproć – podrzenia żebrowca.

Foto: M.Kurzeja – Podrzeń żebrowiec


Get it on Google Play