Drewniane wiatraki w Moraczewie

Na terenie administracyjnie należącym do wsi Lednogóra, przy drodze krajowej nr 5 prowadzącej z Poznania do Gniezna, znajdują się trzy drewniane wiatraki. Przeniesione w to miejsce kilkadziesiąt lat temu obiekty usytuowane zostały na wzgórzach moraczewskich, tworząc w ten sposób niezwykle malowniczy krajobraz. Wszystkie one powstały w XIX wieku (najstarszy datowany jest na 1821 rok) i gdy przestały być wykorzystywane przez człowieka, zaczęły popadać w ruinę. W nowym miejscu odzyskały na szczęście swój dawny blask i stały się atrakcją turystyczną. 

Wiatraki reprezentują najbardziej rozpowszechniony typ w Polsce – popularnie zwany koźlakiem, znany na naszych terenach już od XIV wieku. Są trójkondygnacyjne, w przyziemiu znajduje się nośna konstrukcja kozła, a wyżej pomieszczenia, w których produkowano mąkę. Całe obiekty zbudowane są z drewna w konstrukcji szkieletowej obitej deskami; pokryto je gontem. 

Prócz wiatraków stoi tu także zagroda nawiązująca do obejścia młynarza, obecnie służąca jako kolonia mieszkalna pracowników Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (MPP na Lednicy). W jej skład wchodzi chałupa, stodoła i budynek inwentarski. Chata (kopia obiektu z 1827 roku wykona przez majstra ciesielskiego Johana Beslera) przeniesiona została z Gębarzewa (gmina Gniezno), natomiast stodoła datowana jest na rok 1801 i przeniesiona została z Dąbrówki Kościelnej (gmina Kiszkowo). 

Cały zespół stanowi ekspozycję w ramach MPP na Lednicy. 

źródło: tupowstalapolska.pl


Get it on Google Play