Drogi

Sieć dróg i ścieżek kształtowała się przez wiele wieków. Wiązało się to z użytkowaniem gorczańskich lasów. Przed powstaniem GPN drogi tworzyli i użytkowali: zbieracze runa leśnego, myśliwi, zbójnicy, pasterze, koszący polany do zwożenia siana, a w czasach wzrostu zapotrzebowania na drewno pojawiły się drogi umożliwiające transport tego surowca. Po powstaniu GPN zmienił się sposób korzystania z istniejących tu wcześniej dróg. Przede wszystkim udostępniono je do turystyki. Z dróg korzystają także zwierzęta, głównie duże ssaki roślinożerne: jelenie i sarny oraz drapieżniki: ryś i wilk.

 

Fot: M.Kosiarski - Samiec jelenia


Get it on Google Play