Drzewa i krzewy w Gorczańskim Parku Narodowym

Wśród roślinności ciągnącej się po przeciwnej (orograficznie lewej) stronie występują ciekawe płaty ziołorośli z takimi gatunkami jak: omieg górski, parzydło leśne, modrzyk górski.

Foto: K. Popko-Tomasiewicz – Modrzyk górski


Get it on Google Play