Drzewostan zniekształcony

W drzewostanie znaczny udział ma świerk, który jako cenny gatunek użytkowy, został tu niegdyś wprowadzony. Domieszkowo w drzewostanie występują: wierzba iwa, modrzew, sosna zwyczajna, olsza szara, czereśnia ptasia, jawor, brzoza brodawkowata, topola osika. W warstwie krzewów dominuje leszczyna i bez czarny. Świerk na zbyt żyznym dla niego siedlisku nie czuje się najlepiej. Jest atakowany przez grzyby oraz owady.


Get it on Google Play