Geomorfologia potoków górskich.

Jednym z istotnych czynników formujących powierzchnię ziemi są potoki górskie. W górnym biegu potoków szczególnie widoczne są procesy erozji wgłębnej, dennej  i bocznej. Gdy potok płynie wolnie obserwujemy depozycje, czyli składanie niesionego materiału. Kamieńce nadrzeczne są efektem akumulacji.


Get it on Google Play