Geomorfologia potoku górskiego - Gorczańskie potoki

Większość gorczańskich dolin jest pochodzenia erozyjnego (wymywanie przez wodę). W wyniku procesu erozji, zapoczątkowanego 10 milionów lat temu i ciągle trwającego, powstały doliny o charakterze wciosu (przypominające literę V).

Foto: J.Loch – Gorczańskie potoki leżą w dorzeczu dwóch rzek: Raby i Dunajca


Get it on Google Play