Grunwald

Skałka Grunwald jest najrozleglejszą skałką w rezerwacie. Jej maksymalna wysokość wynosi 17 metrów. Znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi Tarnów-Grybów, tuż obok znajdującego się przed wejściem do rezerwatu parkingu. Swoją nazwę zawdzięcza pamiątkowej tablicy, która została umieszczona we frontowej ścianie skalnej w 1910 roku w związku z 500 rocznicą bitwy pod Grunwaldem. Fundatorem tej tablicy był Ignacy Jan Paderewski – wybitny polski kompozytor, który w pobliskiej Kąśnej Dolnej posiadał swój majątek. Przed wmurowaniem tablicy, skałka ta posiadała inną nazwę nadaną przez miejscową ludność – Piekło. Zawdzięczała ją szczelinie znajdującej się skale, która według legendy kryje w sobie wspaniałe skarby. Tajemnicza szczelina, bo tak jest nazywana, raz w roku otwiera się tak, że można zobaczyć owe legendarne bogactwa. Jednak, jeżeli ktoś do niej wejdzie – natychmiast się zamyka, a śmiałek ginie. Nikomu nie udało się do tej pory wydostać skarbu a chętnych podobno było wielu.


Get it on Google Play