Hucisko

Nazwa tej polany związana jest z działalnością gospodarczą człowieka. Hucisko w miejscowej gwarze oznacza hutę. Miejscowość Rzeki jest prawdopodobnie pozostałością po osadzie założonej przez czeskich i niemieckich hutników pod koniec XVII wieku, sprowadzonych tu do pracy w nowo założonej hucie szkła. Huta funkcjonowała głównie w oparciu o zasoby gorczańskich lasów bukowych i jaworowych. Było to niekorzystne dla przyrody, bezpośrednią konsekwencją działania tych i innych zakładów przemysłowych było wycinanie lasów na wielką skalę. W ich miejsce wysiewano lub wysadzano zazwyczaj świerki, nie dbano o zapewnienie nasion miejscowego pochodzenia. W efekcie uzyskano monokultury mało odporne na czynniki niszczące. Wędrując ścieżką, spotkać możemy kilka gatunków ważek.

Foto: M.Kurzeja – Szklarnik górski


Get it on Google Play