Sztuczny zbiornik dla płazów

Przykładem czynnej ochrony płazów prowadzonej od szeregu lat w Gorczańskim PN jest budowa zbiorników do rozrodu płazów. Wczesną wiosną zmierzają do nich żaby trawne, w kilka tygodni później traszki karpackie i górskie. Warto zatrzymać się i zaobserwować życie w wodzie.

Foto: M.Kurzeja – zbiorniki dla płazów


Get it on Google Play