Kirkut

Cmentarz położony jest w południowej części miasta przy ulicy Słonecznej. Nieznana jest dokładna data założenia tej nekropolii. Prawdopodobnie cmentarz powstał w połowie XIX wieku. Do dziś na powierzchni około 0,5 ha zachowało się około pięćdziesiąt nagrobków lub ich fragmenty w formie tradycyjnych macew i obelisków. W ich półokrągłych lub dwuspadowych zwieńczeniach można odnaleźć charakterystyczne dla żydowskiej sztuki sepulkralnej reliefy przedstawiające m.in. Gwiazdę Dawida, świeczniki czy korony. Większość nagrobków posiada epitafia wyryte w języku hebrajskim. W 2007 roku dzięki staraniom Anny Kulpy, studentki judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i jednocześnie pracownika Działu Edukacji Muzeum Galicja w Krakowie, cmentarz w Zatorze doczekał się częściowej inwentaryzacji.Wówczas została wykonana została dokumentacja fotograficzna nagrobków wraz z tłumaczeniem epitafiów. Najstarsza zidentyfikowana płyta nagrobna upamiętnia osobę zmarłą w 1864 roku. Obecnie cmentarzem administruje Gmina Żydowska w Bielsku-Białej.


Get it on Google Play