Klasztor benedyktynów w Mogilnie

Według tradycji i dokumentu fundacyjnego opactwo benedyktyńskie w Mogilnie ufundował w 1065 roku Bolesław II Śmiały. Jednakże dokument ten okazał się dwunastowiecznym falsyfikatem. 

Klasztor benedyktynów pw. św. Jana Chrzciciela powstał ok. 1050 roku z fundacji Kazimierza Odnowiciela. Inicjatywa monarsza była w ścisłym związku z programem odnowy struktur kościelnych po kryzysie monarchii wczesnopiastowskiej. Fundacja została dokonana w oparciu o rekrutujących się w Leodium mnichach benedyktyńskich przybyłych do Polski wraz z Kazimierzem Odnowicielem (wśród nich Aron późniejszy biskup krakowski. Grupa ta został dość wcześnie uzupełniona o mnichów bawarskich, głównie z Niederaltaich. Fundacja miała zapewne na celu wsparcie dla odnowienia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, oraz zapewnienie mu przedstawicieli stanu duchownego. Do czasu odbudowy katedry gnieźnieńskiej opactwo mogileńskie być może ją zastępowało. 

Następca Kazimierza, Bolesław II Śmiały, który dokonał odnowienia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, wspierał zapewne również klasztor w Mogilnie. Z tego powodu też późniejsza tradycja widziała w nim fundatora klasztoru. 

W drugiej połowie XI wieku zbudowano pierwotne zabudowania kościoła i klasztoru. W połowie XII wieku opactwo w Mogilnie było już na tyle dobrze zorganizowane, że przejęło kuratelę nad kościołem pw. św. Jakuba Apostoła, który pełnił funkcje parafialne dla osady przyklasztornej. Kościół ten wspomina falsyfikowany dokument fundacyjny: ecclesiam sancti Iacobi in Mogilna quam fundevit Sbyluth miles. 

Pierwszy okres funkcjonowania romańskiego klasztoru i kościoła, został przerwany w 1225 lub 1230 roku. Zabudowania opactwa zostały wówczas zniszczone przez oddziały księcia Władysława Odonica. W związku z tym w połowie XIII wieku gruntownie przebudowano świątynię klasztorną. Kolejne przebudowy miały miejsc na przełomie XV i XVI wieku oraz w latach 1760 – 1797. 

DODATKOWE ATRAKCJE:

  • Gotycki kościół farny pw. św. Jakuba Większego Apostoła, zbudowany ok. 1511 roku, wcześniejsza świątynia ufundowana w 1145 roku.
  • Kąpieliska w Chałupkach i Kopczynie
  • Gotycki kościół pw. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie
  • Rezerwat przyrody „Mierucinek”
  • źródło: tupowstalapolska.pl 

Get it on Google Play