Fara Poznańska, Poznań

"Poznańska fara zaliczana jest do najbardziej okazałych barokowych budowli sakralnych w Polsce. Budowa należącej do jezuitów świątyni, rozpoczęła się w 1651 r. i trwała ponad 50 lat. Efektowna fasada kościoła zamyka horyzont ulicy. We wnękach umieszczono figury świętych, a po środku, na orle widać postać św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Koniecznie zajrzyj do wnętrza świątyni, które zachwyci Cię bogactwem formy i pełnym przepychu wystrojem.

Wewnątrz szesnaście potężnych kolumn zbudowanych ze sztucznego marmuru wydziela nawę główną otoczoną kaplicami. Spójrz na dekoracje pseudokopuły na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem ze sceną powitania św. Stanisława bpa w niebie. Robią kolosalne wrażenie. Zwróć koniecznie uwagę na słynne organy - dzieło znanego XIX wiecznego organmistrza Fryderyka Ladegasta. Organy te posiadają ponad 2 600 piszczałek i ważą 230 ton.

Nawy boczne sklepione krzyżowo podzielone są na kaplice z ołtarzami, które powstały w 1. poł. XVIII w. Każda kaplica ma własnego świętego patrona. Zwróć szczególną uwagę na późnogotycką rzeźbę Chrystusa Boleściwego z ok. 1430 r. w Kaplicy Męczenników Japońskich w nawie wschodniej oraz obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem (XVII/XVIII w.) w srebrnej sukience i złoconej koronie w kaplicy św. Franciszka Borgiasza w nawie zachodniej.

Pod całą długością świątyni ciągną się podziemia, gdzie w XX w. składowano wino, gdyż panował w nich odpowiedni mikroklimat. W kryptach niegdyś chowano zakonników i dobroczyńców kolegiaty, a w latach 1798-1810) także parafian. W trakcie prac badawczych w latach dziewięćdziesiątych XX w. odkryto w nich m.in. fragment muru wewnętrznego średniowiecznych fortyfikacji miejskich."

źródło: poznan.travel


Get it on Google Play