Kościół franciszkanów, Zamość

Kościół franciszkanów był największą świątynią w Zamościu i jedną z największych w Polsce. Jego budowę rozpoczęto w 1637 r., a pierwszą mszę odprawiono osiemnaście lat później. Fundatorami świątyni byli: II ordynat Tomasz Zamoyski i jego małżonka Katarzyna z Ostrogskich. Po kasacie klasztoru w 1784 r., kościół zamieniono na magazyn wojskowy, a w 1840 r. przebudowano na koszary. Po 1918 r. w gmachu ulokowano różne instytucje m.in. muzeum i kinoteatr „Stylowy”.

W latach powojennych część pomieszczeń przeznaczono na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Począwszy od lat międzywojennych Kościół czynił starania o odzyskanie świątyni, w wyniku których w 1993 r., po dwustu latach, Franciszkanie wrócili w jej mury. XIX-wieczne przebudowy znacznie zubożyły budowlę, ale zachowane elementy kamieniarskie, a zwłaszcza korynckie pilastry i barokowy portal na zachodniej ścianie (dawniej główne wejście), przypominają o jej dawnej świetności.


Get it on Google Play