Kościół, klasztor i szpital bonifratrów, Zamość

Powstał w latach 1756-73, z fundacji IX ordynata Jana Jakuba Zamoyskiego. W 1784 roku zamojskich Bonifratrów spotkało to samo, co Klaryski, Franciszkanów i Reformatów, ich klasztor został zlikwidowany. Przez pewien czas mieścił się w nim zajazd „Pod Karpiem”, stąd potoczna nazwa gmachu „Podkarpie”. W jednopiętrowym, czteroskrzydłowym gmachu z dziedzińcem wewnątrz, wyróżnia się nieco wysunięty południowo-wschodni narożnik. To w tej części budowli mieścił się kościół bonifratrów.

Obecnie w dawnym kościele, klasztorze i szpitalu są mieszkania.


Get it on Google Play