Kościół parafialny pw. św. Wojciecha i św. Jerzego w Zatorze

Kościół pochodzi z 1393 roku. Był kilkukrotnie restaurowany. Wewnątrz kościoła znajdują się liczne pamiątki. W krypcie pod kościołem spoczywają kolatorzy zatorskiej świątyni m.in. Anna z Tyszkiewiczów Potocka-Wąsowiczowa i jej mąż gen. Stanisław Wąsowicz, adiutant Napoleona I oraz Maurycy i Ludwika Potoccy. Wewnątrz kościoła znajduje się neogotycki ołtarz z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej okryty srebrną sukienką, droga krzyżowa autorstwa słowackiego malarza Bohuna, obraz Chrystusa w koronie cierniowej oraz organy o barokowym brzmieniu.


Get it on Google Play