Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Woźnikach

Kościół zbudowany został prawdopodobnie w I połowie XVI wieku. Większa część zabudowy oraz pierwotnego wyposażenia uległa zniszczeniu podczas pożaru w 1959 roku. Do odbudowy przystąpiono w latach 1962-1964. Wykonali ją specjaliści z krakowskiego oddziału Pracowni Konserwacji Zabytków. Na styku nawy i prezbiterium znajduje się wieżyczka o barokowym kształcie. W kruchcie na belkach stropowych widnieją malowane napisy. Parapet chóru muzycznego wypleciono z wikliny w II połowy XX wieku. Najstarszy zachowany element kościoła to gotycki krucyfiks z XIV stulecia. Obiekt znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego.


Get it on Google Play