Kościół Św. Marcina w Pawłowie

Kościół parafi alny pw. św. Marcina zbudowany w 1762 roku z fundacji kapituły gnieźnieńskiej i kantora gnieźnieńskiego Krzysztofa Hilarego Szembeka. Wcześniejsza świątynia istniała prawdopodobnie od XIV wieku, a wzmiankowana jest w 1406 roku. Jej obecny kształt to wynik licznych prac restauracyjnych. Najistotniejsze z nich odbyły się w latach 1928-1932, kiedy dobudowano zachodnią wieżę, a kruchtę przebudowano i zamieniono na kaplicę. 

Kościół orientowany, oszalowany obustronnie, zbudowany w konstrukcji zrębowej. Wnętrze podzielone zostało dwoma parami słupów na trzy nawy. Prezbiterium – mniejsze od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Od południa znajduje się boczna kaplica. Na stropie można podziwiać malowidła w medalionach autorstwa ks. Feliksa Dziadzie pochodzące z okresu międzywojennego. 

źródło: tupowstalapolska.pl


Get it on Google Play