Kościół Św. Stanisława Biskupa w Sokolnikach

Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa był wzmiankowany już w 1414 roku. 
Stojąca współcześnie konstrukcja zbudowana została w latach 1682-1712 z fundacji proboszczów Adama Grudowicza i Wawrzyńca Kłosowskiego. W 1772 roku z inicjatywy proboszcza Andrzeja Kosmacińskiego dostawiono wieżę, zakrystię i kaplicę pw. Przemienienia Pańskiego. Podczas wojny świątynia zamieniona została przez Niemców na magazyn.

Drewniany kościół orientowany powstał w konstrukcji zrębowej i oszalowany z zewnątrz. Jednonawowy, posiada nieco węższe i niższe prezbiterium, zamknięte wielobocznie. Od strony południowej kaplica, od północy kruchta. Nawa zbudowana jest na planie kwadratu. Dach na kościele dwuspadowy, na kaplicy – namiotowy, na zakrystii i kruchcie dachy trzyspadowe. Wieża od zachodu została zbudowana w konstrukcji słupowej, zwieńczona cebulastym hełmem z latarnią zakończoną mniejszym hełmem blaszanym.

Wewnątrz kościoła znajduje się cenna polichromia z 1787 roku wykonana przez Ignacego Ocaszalskiego. Poza tym większość wyposażenia ma styl barokowy. Wyjątkiem jest np. późnogotycka kamienna kropielnica. Na cmentarzu przy kościele zlokalizowanych jest kilka grobowców, m.in. przy ogrodzeniu od strony południowej duży, murowany tynkowany grobowiec rodzinny Kalktsteinów, zbudowany w czwartej ćwierci XIX wieku. Obecnie pełni on funkcję kostnicy. Po stronie południowej – płyty nagrobne miejscowych proboszczów. 

źródło: tupowstalapolska.pl


Get it on Google Play