Lokalna Organizacja Społeczna

Lokalna Organizacja Społeczna to organizacja pozarządowa działająca na terenie gminy Ogrodzieniec. Głównym jej celem jest wspieranie lokalnej społeczności oraz promocja rodzimej gminy. Do głównych zadań LOS należy zachęcanie mieszkańców do aktywnego udziału w akcjach na rzecz społeczności lokalnej, pomoc potrzebującym, tworzenie inicjatyw prospołecznych, organizowanie akcji charytatywnych. Ideą powołania LOSu jest udzielanie pomocy osobom potrzebującym.

Lokalna Organizacja Społeczna
ul. Kościuszki 39b
42-440 Ogrodzieniec
e-mail: los.ogrodzieniec@o2.pl
tel. +48 506 482 035
www.losogrodzieniec.pl


Get it on Google Play