Ratusz, Lublin

Wybudowany w latach 1827-1828 w stylu klasycystycznym w miejscu zniszczonego pożarem dawnego klasztoru karmelitów bosych. Budynek od początku przeznaczony był na cele administracyjne. Już w 1611 roku Zygmunt III Waza wydał dekret zezwalający na postawienie nowej siedziby administracji miasta. Jednak tereny obecnego ratusza należały do zakonu Karmelitów i dopiero licytacja przeprowadzona w 1826 roku, po pożarze zakonu umożliwiła miast nabycie praw i rozpoczęcie budowy. Na potrzeby Magistratu zaadaptowano nawę główną oraz zachodni rząd kaplic dawnego kościoła. Fasada budynku została przebudowana w stylu klasycystycznym i uzupełniona o czterokolumnowy portyk. Obok ratusza w części zabudowań poklasztornych wciąż funkcjonuje Kościół pw. Św Ducha.

Ratusz jest siedzibą miejskich władz samorządowych, w tym Prezydenta Miasta Lublina. Codziennie o godzinie 12.00 z balkonu Ratusza odgrywany jest miejski hejnał.


Get it on Google Play