Łąką ostrożeniowa

Łąką ostrożeniowa - wykształca się na terenach podmokłych użytkowanych przez człowieka (koszenie, nawożenie). Zaniechanie uprawy powoduje zanik wielu gatunków i sukcesję lasu. Na łące i jej obrzeżu możemy spotkać wiele gatunków roślin (około 70).

Foto. P.Armatys – Ostrożeń łąkowy


Get it on Google Play