Las pół naturalny

Przedwojenne mapy, zdjęcia lotnicze z późniejszego okresu oraz informacje ustne od starszych mieszkańców Poręby potwierdzają, że obszar ten pozostawał lasem co najmniej od stu lat. Być może ze względu na północna ekspozycję i znaczną wysokość nad poziom morza (600-700 m), obszar od kilku stuleci był pokryty lasem. Drzewostan budują następujące gatunki: jawor, wiąz górski, buk, jesion. W warstwie krzewów dominują bez czarny i leszczyna, a rzadziej rośnie wiciokrzew


Get it on Google Play