Urząd Miejski w Zawierciu

Zawiercie to miasto leżące na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej u źródeł rzeki Warty i Czarnej Przemszy. Wykorzystując swe położenie miasto od kilku lat skutecznie wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2
42 - 400 Zawiercie
tel. +48 32/ 67 216 61 do 63
urzad@zawiercie.eu
www.zawiercie.eu/

Centrum Informacji
Miejskiej
tel. +48 32/ 672 43 31

Informacja Turystyczna
(Dworzec PKP)
tel. +48 32/ 710 37 15


Get it on Google Play