Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o.

Instytut Turystyki w Krakowie jest profesjonalną firmą konsultingową dla Unii Europejskiej,
Światowej Organizacji Turystyki, Rządu Polskiego oraz lokalnych organów samorządu terytorialnego, gospodarczego i firm turystycznych. Współpracuje z większością liczących się krajowych i międzynarodowych organizacji turystycznych. Przedmiotem działalności Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. są badania, ekspertyzy i projekty wdrożeniowe obejmujące m.in.: planowanie rozwoju w turystyce, programowanie rozwoju produktu turystycznego, opracowanie strategii rozwoju obszarów
i miejscowości turystycznych, programowanie kierunków rozwoju infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, analizy marketingowe regionów i miejscowości turystycznych oraz rynków zagranicznych, analizy prawne i finansowe przedsięwzięć w turystyce, programowanie promocji turystyki.

ul. Łężce 23
30-614 Kraków
tel. /fax: +48 12/ 423 66 90
sekretariat@itk.krakow.pl
w.burzynski@itk.krakow.pl
www.itk.krakow.pl


Get it on Google Play