Małe zbiorniki wodne w Gorczańskim Parku Narodowym

Utrzymywane przez GPN w ramach czynnej ochrony płazów. Są miejscem rozrodu żaby trawnej, traszki karpackiej i górskiej. Można w nich zaobserwować również larwy ważek i chrząszczy wodnych.

Foto. P.Armatys – Samiec traszki górskiej w godowej szacie.


Get it on Google Play