Młaczka

Młaczka powstała w niewielkim zagłębieniu osuwiskowym, które w wyniku uszczelnienia dna utworzyło rodzaj małego jeziorka. Wypełnione jest niemal w całości osadami. Rosnące tu rośliny są zupełnie inne niż te pod okapem najbliższego drzewostanu i rozpoznamy takie gatunki jak: świerząbek orzęsiony, mięta długolistna, sitowie leśne i sit rozpierzchły, a także skrzyp leśny i błotny oraz mech torfowiec.

Foto: M.Kurzeja – Ważka płaskobrzucha zasiedla błotniste zbiorniki wodne.


Get it on Google Play