Budynek sądu na Młyńskiej, Poznań

"Poznański Sąd Rejonowy to dzisiaj nie jeden, lecz kilka budynków, rozmieszczonych w różnych częściach miasta, jednak jego faktycznym, jak i historycznym centrum już od stulecia jest budynek przy ul. Młyńskiej 1a. Obiekt ten powstał dla potrzeb pruskiego wymiaru sprawiedliwości obok innych budynków sądowych przy więzieniu na ul. Młyńskiej. Projekt budynku przygotowali berlińscy architekci Gruetter i Hirt, a zrealizowano go w latach 1905-1908. Projekt ten stanowił wyraz nowych tendencji w opracowaniu budynków sądowych, jakie pojawiły się wówczas w Niemczech, czego wyrazem było wprowadzenie nowatorskich form architektonicznych: neobarokowych z domieszką secesji, ze specyficznym układem pomieszczeń – zwłaszcza zaakcentowaną klatką schodową umieszczoną na wprost paradnego wejścia od frontu budynku i wiodącą interesantów na wszystkie piętra. Ta forma z czasem ulegała modernizacjom (najbardziej widoczne to m. in. adaptacja kolejnej kondygnacji, winda czy ostatnio także urządzenie umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnym, zlokalizowane przy bocznym wejściu od ul. Nowowiejskiego), ale charakterystyczny kształt budynku został zachowany. Warto nadmienić, iż podobne projekty realizowano także w innych miastach niemieckich i dlatego zbliżone układem obiekty znaleźć można nie tylko w innych miastach na obszarze byłego zaboru pruskiego, a powstawały też np. w Berlinie.

Trzeba zaznaczyć, iż budynek przy ul. Młyńskiej to nie tylko okazały obiekt architektoniczny, przykuwający uwagę zarówno z zewnątrz, jak i od środka (wypada zwrócić uwagę choćby na obszerny hol z widokiem na ciągi komunikacyjne na kolejnych piętrach czy barwne witraże w oknach), ale też funkcjonalne wnętrze, także dziś zapewniające podstawowe wymogi bezpieczeństwa wymagane dla tego rodzaju instytucji (na przykład wydzielona część umożliwiająca doprowadzanie osób pozbawionych wolności bezpośrednio na sale rozpraw).

Instytucja o nazwie „Sąd Rejonowy w Poznaniu” pojawiła się w polskim wymiarze sprawiedliwości od 1975 r., natomiast wcześniej (od 1950 r.) funkcjonowała jako „Sąd Powiatowy”. Przez cały ten czas jej wewnętrzna struktura zmieniała się, by sprostać nowym zadaniom przekazywanym sądownictwu powszechnemu, przy czym najszersze zmiany związane są niewątpliwie z latami 90-tymi XX w., a zwłaszcza przejęciem tzw. spraw gospodarczych. W ostatnich latach pojawiały się nowe jednostki organizacyjne i obecnie (od 1 sierpnia 2006 r.) poznański Sąd to 26 wydziałów (przy czym tylko w ciągu ostatnich 6 lat liczba ta zwiększyła się o 6 wydziałów), rozpoznających wszystkie kategorie spraw, także spoza okręgu poznańskiego, jak np. prowadzenie rejestru zastawów czy spraw karnych o przestępstwa z Prawa prasowego."

źródło:poznan.sr.gov.pl


Get it on Google Play