Muzeum Farmacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Muzeum Farmacji UJ mieści się w czternastowiecznej kamienicy przy ul. Floriańskiej 25 (tzw. Trakt Królewski). Do celów ekspozycyjnych jest wykorzystany cały budynek, od gotyckich piwnic począwszy, na strychu kończąc. W przypadku tych dwóch pomieszczeń ma to również merytoryczne uzasadnienie, ponieważ w dawnych aptekach piwnica, jako miejsce chłodne i wilgotne, służyła do przechowywania zapasów wina czy wosku, a strych, jako miejsce ciepłe i suche, był odpowiedni do suszenia i przechowywania zapasów ziół leczniczych. Na stałą ekspozycję krakowskiego Muzeum Farmacji składają się ponadto meble z dawnych aptek klasztornych i meble z aptek cywilnych w stylach empirowym, neobarokowym i historycznym (eklektycznym), surowce lecznicze pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego, dawne naczynia apteczne szklane i majolikowe (te ostatnie, jako wysokiej klasy dzieła rzemiosła artystycznego, bardzo cenione przez kolekcjonerów), inkunabuły i starodruki poświęcone lekoznawstwu, galeria portretów pierwszych profesorów farmacji na UJ i prezesów Gremium Aptekarzy Galicji Zachodniej, stała ekspozycja pt. „Co zostało z dawnych krakowskich aptek?”, wreszcie obrazy współczesnych artystów nawiązujących tematycznie do dawnego aptekarstwa.


Get it on Google Play