Muzeum Geologiczne Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej

Wraz z powołaniem do życia Akademii Górniczej w 1919 r. i utworzeniem w 1920 r. Zakładu Geologii Ogólnej i Paleontologii pod kierownictwem prof. dr Walerego Goetla rozpoczęto gromadzenie i kompletowanie kolekcji geologicznych. Początkowo korzystano z gościny Gabinetu Geologicznego UJ, aż do końca roku akademickiego 1924/25, a także Zakładu Paleontologii UJ, po czym wykłady i ćwiczenia zostały przeniesione do sali Zakładu przy ulicy Loretańskiej 18. Asystenci E. Panow i A. Niewiestin zajęli się zbieraniem okazów skał i skamieniałości. Wycieczki prof. dr W. Goetla m. in. w Alpy i do Islandii przyczyniały się do wzbogacania zbiorów. W roku akademickim 1925/26 dokonano formalnego podziału na Zakład Geologii Ogólnej i Zakład Paleontologii. Ważna zmiana w warunkach pracy Zakładu Geologii Ogólnej nastąpiła w roku akademickim 1930/31. Nowe pomieszczenia w budynku przy al. Mickiewicza 30 stworzyły możliwość podjęcia międzynarodowej wymiany zbiorów geologicznych. Wybuch wojny w 1939 r. i obsadzenie budynku uczelni władzami okupacyjnymi spowodowały ograbienie i częściowe zdewastowanie zbiorów. W 1940 r. prof. dr W. Goetel, za zgodą władz okupacyjnych, zorganizował w budynku Akademii Górniczej na Podgórzu, Szkołę Górniczo-Hutniczo-Mierniczą. Dało to możliwość uporządkowania i uzupełnienia przez dr E. Panowa zbiorów geologicznych. W okresie powojennym dzięki dużemu wysiłkowi dr E. Panowa powstał przy Zakładzie Geologii Ogólnej I, zalążek muzeum geologicznego ze zbiorami dotyczącymi geologii dynamicznej, paleontologii, stratygrafii i geologii regionalnej.


Get it on Google Play