Odkrywka geologiczna

Gorce zbudowane są ze skał osadowych: zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych. Zespół tych skał zalegających na przemian nazywa się fliszem karpackim.

Foto: M.Kurzeja – Odkrywka geologiczna – flisz karpacki

 


Get it on Google Play