Papieżówka

Na niewielkiej polanie znajduje się szałas przed którym własnoręcznie ułożył kamienny bruk Karol Wojtyła. Spędził w nim dwa sierpniowe tygodnie w 1976 roku. Być może odbył tu ostatnie przed pamiętnym konklawe rekolekcje, a szałas nazwano wraz z polanką „Papieżówką”. Odwiedzał on Gorce najpierw jako wikariusz, potem jako biskup i kardynał.

Foto: M.Kurzeja – Papieżówka


Get it on Google Play