Strzelnica, Nowy Tomyśl

Z budynkiem tym związana jest historia nowotomyskiego Bractwa Kurkowego. Powstało ono dzięki przywilejowi nadanemu 8 lipca 1789 roku przez ówczesnego właściciela tych ziem Feliksa Szołdrskiego. W roku 1861 rozpoczęła się budowa strzelnicy, którą zajął się ówczesny członek Bractwa August Hoffbauer. Był on również fundatorem parceli, na której stanął gmach. Wcześniej zawody strzeleckie odbywały się na tyłach nie istniejącej dzisiaj synagogi, w parku miejskim (ówczesny plac Karla Wittego) oraz na polach naprzeciw gmachu starostwa.

Od momentu powstania strzelnicy nowotomyskie Bractwo Kurkowe zaczęło się rozwijać. W roku 1859 honorowym członkiem Bractwa został Józef Jakub Flatau, który podarował Królowi Kurkowemu ozdobny srebrny łańcuch. Najlepsze lata dla tej organizacji przypadały na okres pomiędzy końcem 1870 roku, a połową lat 80. XIX wieku.

Ważnym wydarzeniem w historii organizacji było poświęcenie sztandaru w 1883 roku, a także zorganizowanie w roku 1914 Zawodów Strzeleckich Związku Strzeleckiego z okazji 125.lecia istnienia nowotomyskiego Bractwa Kurkowego.Najważniejszą z tradycji Bractwa Strzeleckiego było coroczne strzelanie o godność króla kurkowego. W niedzielę po Zielonych Świątkach odbywało się strzelanie zwane królewskim, wieńczono je ogłoszeniem „króla kurkowego”, którym zostawał najlepszy strzelec. Jako oznakę zdobytej godności otrzymywał on na okres jednego roku srebrny łańcuch z orłem. Drugi z kolei strzelec otrzymywał także łańcuch oraz godność „marszałka”.

Od momentu powstania Bractwa zarówno przed I wojną światową, jak i w okresie międzywojennym, należeli do niego najwybitniejsi obywatele Nowego Tomyśla m.in.:
Roman Nitsche, Jan Listewnik, Kazimierz Kańduła, Eryk Sokołowski, Wojciech Mania, Ignacy Patalas, Adam Pohl, Stanisław Koza, Maksymilian Adamczyk.


Get it on Google Play