Park

Park leży w centrum Polanki Wielkiej, swoje miejsce ma w nim amfiteatr w towarzystwie zabudowań pałacowych. Jest dobrze utrzymanym, jedenastohektarowym kawałkiem ziemi, porośniętym dębami, grabami i wiązami, gdzie kilka z tych drzew to pomniki przyrody. Po obu stronach parku znajdują się oficyny mieszkalne


Get it on Google Play