Park dolny

Układ parku – rozmieszczenie alej i grup zadrzewień, to prawdopodobnie dzieło Stanisława Wodzickiego. Warto zwrócić uwagę, że projekt zrealizowano w oparciu o rodzimy gatunki drzew: lipy, wiązy górskie, jesiony, jawory. Ważnymi elementami parku były stawy


Get it on Google Play