Park Górny

Lasy grądowe występują na terenie Polski głównie na nizinach i wyżynach do wysokości około 600 m n.pm. W Gorcach grądy zajmowały niegdyś obszary położone niżej – w cieplejszym piętrze klimatycznym i na żyźniejszych glebach. Z tego powodu były zajmowane w pierwszej kolejności pod uprawę roli. Przyczyniło się to do niemal całkowitego zaniku naturalnych zbiorowisk grądowych w Gorcach. Płat grądu był prawdopodobnie od kilkuset lat utrzymywany w charakterze półnaturalnego lasu, o czym świadczy skład drzewostanu, duża ilość okazałych, starych drzew oraz skład gatunkowy roślin runa.


Get it on Google Play