Nowa Brama Lwowska, Zamość

Powstała w 1820 roku wg projektu Jana Pawła Lelewela i przejęła rolę zamurowanej dwa lata wcześniej Starej Bramy Lwowskiej. Na klasycystycznej fasadzie zaznaczony jest dawny przejazd. Nad nim umieszczono inicjał AI panującego wówczas cara Rosji i króla Królestwa Polskiego – Aleksandra I, a w kluczu arkady mitrę carską.

Po likwidacji twierdzy i wytyczeniu drogi obok bramy, pełniła  różne funkcje: od 1919 roku, przez kilka lat mieściła się w niej pierwsza zamojska elektrownia, obecnie jest siedzibą Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego.


Get it on Google Play