Pawilon muzealny w Grzybowie

Grzybowo należy do największych grodów, jakie powstały w okresie formowania się państwa Piastów. Grodzisko obejmuje powierzchnię 4,7 ha, jego wnętrze to ok. 2,2 ha. Kształtem zbliżone jest do czworoboku o zaokrąglonych narożnikach. Otoczone jest wałem, którego pozostałości sięgają obecnie do 9 m wysokości. Od strony wschodniej i północnej widoczne są obniżenia w wałach sugerujące, że znajdowały się tutaj wejścia do grodu. Majdan grodu w wyniku prowadzonych prac rolnych jest niemal płaski, w partii północno-wschodniej znajduje się niewielki staw. Pierwotnie gród otoczony był od strony zachodniej rzeczką Strugą (zwana też Rudakiem), zaś z pozostałych podmokłymi łąkami.

Początki osadnictwa grodowego w Grzybowie można określić na lata 20. i 30. X wieku kiedy powstał niewielki (o średnicy ok. 40 m) kolisty gródek. Otoczony był on wykonanym w większości z dębiny wałem, którego szerokość u podstawy wynosiła ok. 17 m. Od zewnątrz, przed rozsunięciem, wał zabezpieczała odsadzka z charakterystycznymi dla obronnego budownictwa piastowskiego hakami.

Około połowy X w. gród przebudowano do obecnego kształtu. Mimo tych nakładów opuszczono go w XI w. Wśród znalezisk na szczególną uwagę zasługuje skarb monet i ozdób srebrnych liczący około 800 elementów.  

Na terenie grodziska znajduje się przeniesiony z Dziekanowic drewniany budynek mieszkalno-gospodarczy z 1858 r. Od 2010 r. wejście na gród odbywa się przez pawilon muzealny, nawiązujący kształtem do średniowiecznej bramy i wałów grodowych, w którym znajduje się ekspozycja przybliżająca pracę archeologów i wyniki ich badań na grodzisku. 

DODATKOWE ATRAKCJE: 

  •  drewniany kościół z XVIII w.
  • dwór z XIX w. z kopią figury Światowida ze Zbrucza.
  • kopia romańskiej rotundy św. Feliksa i Adaukta z Wawelu (lata 30. XX w.).

źródło: tupowstalapolska.pl 


Get it on Google Play