Teatr im. J. Osterwy, Lublin

Jeden z trzech najstarszych budynków teatralnych w Polsce, po Starym Teatrze w Krakowie, Narodowym w Warszawie i Polskim w Poznaniu. Wzniesiony został w latach 1884-1886 na podstawie projektu Karola Kozłowskiego. Budowa sfinansowana została w całości ze składek społecznych, dzięki inicjatywie lubelskiej inteligencji, przemysłowców, kupców i okolicznych ziemian. Mimo kilkakrotnych remontów budynek zachował swą pierwotną architekturę z czasów fin de siecle, widoczną w fasadzie obiektu oraz wystroju hallu i widowni. Początkowo nosił nazwę Teatru Miejskiego. W 1949 roku został upaństwowiony i wtedy przybrał imię Juliusza Osterwy. Grywali tu mistrzowie sceny polskiej: Juliusz Osterwa, Aleksander Zelwerowicz, Stefan Jaracz, Ludwik Solski, Helena Modrzejewska, Mieczysława Ćwiklińska czy Jan Machulski. Teatr do dziś pełni rolę jednego z ważniejszych ośrodków kulturotwórczych Lublina i Lubelszczyzny.


Get it on Google Play