Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej jest organizacją społeczno-kulturalną zrzeszającą na zasadzie dobrowolności mieszkańców Zawiercia, powiatu zawierciańskiego oraz miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Celem stowarzyszenia jest uczestniczenie w rozwoju społeczno-kulturalnym i gospodarczym kraju oraz powiatu zawierciańskiego. W swojej działalności podejmujemy liczne działania m.in. na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Od 2006 r. TMZZ sprawuje opiekę nad rezerwatem przyrody Góra Zborów oraz mieszczącą się w nim Jaskinią Głęboką. Prowadzi również działalność edukacyjną i przyrodniczą w ramach Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach.

ul. Piastowska 1, 42 – 400 Zawiercie
tel. +48 32/ 672 21 65, 530 702 056

Centrum Dziedzictwa
Przyrodniczego i Kulturowego Jury
Podlesice 83, 42-425 Kroczyce
tel.: +48 730 702 056

źródło: jurajskiklaster.pl


Get it on Google Play