Jurajska Organizacja Turystyczna

Jurajska Organizacja Turystyczna. Stowarzyszenie, które podejmuje działania na rzecz rozwoju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Głównymi celami są zwiększanie liczby turystów odwiedzających region, rozwój działalności turystycznej (w szczególności tej prowadzonej przez członków organizacji) budowanie silnego partnerstwa oraz rozwijanie współpracy ponadregionalnej i biznesu turystycznego. Poprzez działalność JOT możliwe jest poznanie wyjątkowych produktów turystycznych, profesjonalnych przedsiębiorców, innowacyjnych projektów oraz ludzi, których pasja daje moc kreowania najlepszej turystyki w skali kraju i Europy.

42-400 Zawiercie
ul. Piastowska 1
tel. +48 32/ 672 43 31
biuro@jurajska.org.pl


Get it on Google Play